Hypotheekbegrippen

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het vroegere huurwaardeforfait. De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning wordenĀ uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de woning.

Voor mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geldt de wet-Hillen, wat inhoudt dat ze geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Er geldt dus een belastingvoordeel voor deze groep huiseigenaren. Tussen 2019 en 2048 wordt deze wet stapsgewijs afgebouwd, naar aanleiding van een besluit van kabinet Rutte III, dat op veel onbegrip kon rekenen.

Over hypotheken

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering is een kapitaalverzekering die zowel bij overlijden van de verzekerde als bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum tot uitkering komt.