Hypotheekbegrippen

Zekerheid

De geldgever verlangt een zekerheid voor een hypotheek, aangezien het vaak om een hoog bedrag gaat en daarnaast een lange looptijd. Gedurende de looptijd kan er van alles gebeuren met de geldnemer, waardoor deze niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarom wordt als zekerheid het recht van hypotheek gevestigd op de woning waarvoor de lening is verstrekt.

Over hypotheken

Salderen van rente

Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde renteĀ van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is vanĀ een negatief saldo, …