Klik hier om WhatsApp te openen

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een mede-eigendomsrecht op het volledige flatgebouw en de daarbij behorende grond. Verder houdt het recht een exclusief gebruiksrecht op een bepaald deel van het gebouw: het appartement.
Door middel van een door de notaris opgestelde splitsingsakte ontstaat het appartementsrecht. Via deze splitsingsakte zijn ook alle appartementseigenaren lid van de Vereniging van Eigenaren(VvE).

Waarmee kunnen we je helpen?