Klik hier om WhatsApp te openen

Overdrachtsbelasting

Heb je een huis gekocht? Dan heb je te maken met overdrachtsbelasting. Deze belasting moet worden betaald door de koper van een bestaande woning. De overdrachtsbelasting voor de eigen woning en bijbehorende aanhorigheden bedraagt in de meeste gevallen 2 procent van de koopsom en wordt door de notaris aan de fiscus afgedragen. In geval van een nieuw te bouwen woning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet in dit geval wel BTW betalen, dit is vaak bij de koopprijs inbegrepen.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je; het pand verkrijgt door trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap. Verder: een verdeling, van voorheen gemeenschappelijk bezit, door scheiding, een erfenis (hoewel hier ook weer voorwaarden aan verbonden zijn), doorverkoop binnen drie jaar indien het pand is aangekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 (voor de aankoopprijs), doorverkoop binnen zes maanden indien het pand is aangekocht op of na 1 januari 2015 (voor de aankoopprijs). Ook uitkoop van je partner geldt onder de vrijgestelde voorwaarden van overdrachtsbelasting. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie je samenwoont (samenwoonde), indien je beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40- 60 procent.

Waarmee kunnen we je helpen?