Hypotheekbegrippen

In gebreke stellen

In gebreke stellen is het schriftelijk melden aan (contract)partij dat deze niet, niet volledig, of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Over hypotheken

Afkopen levensverzekering

De vroegtijdige beëindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht.