Klik hier om WhatsApp te openen

Negatieve inkomsten eigen woning

Dit is het negatieve saldo inkomsten eigen woning dat ontstaat door de verrekening van het eigenwoningforfait met de betaalde hypotheekrente.

Waarmee kunnen we je helpen?