Hypotheekbegrippen

Over hypotheken

Ongebouwde eigendommen

Ongebouwde eigendommen zijn onroerende zaken die niet bebouwd zijn zoals een perceel bosgrond of een stuk bouwgrond.