Klik hier om WhatsApp te openen

Belasting Box 3

In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. De Belastingdienst rekent een vast percentage van 4% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van het vermogen (bezittingen min schulden) na aftrek van het heffingsvrij vermogen en de ouderentoeslag. Het rendement wordt vervolgens belast met een percentage van 30%.

Waarmee kunnen we je helpen?