Hypotheekbegrippen

Woonlasten

Woonlasten zijn alle kosten die ontstaan door het wonen, inclusief kosten voor onderhoud, onroerende zaakbelasting, verzekeringen, nutsvoorzieningen, stoken en service.

Over hypotheken

Openbare verkoop

Een openbare verkoop is het uitvoeren van een vonnis. Dit noemt men ook wel executieverkoop.