Hypotheekbegrippen

Natrekking

Natrekking is een eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Een voorbeeld hiervan is beplanting die door derden op een erf wordt aangebracht en vervolgens eigendom van de grondeigenaar wordt.

Over hypotheken

Geldnemer

De geldnemer is degene die de verstrekte gelden ontvangt. Deze persoon wordt ook wel de hypotheekgever genoemd.