Klik hier om WhatsApp te openen

Salderen van rente

Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde rente van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is van een negatief saldo, dan is dat aftrekbare betaalde rente. De betaalde hypotheekrente wordt bij het salderen niet meegenomen.

Waarmee kunnen we je helpen?