Hypotheekbegrippen

Successierechten

Successierechten zijn belastingen die worden gehevenĀ over erfenissenĀ en schenkingen. Het tarief van deze belasting is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren:

  • De hoogte van de verkrijging;
  • De mate van verwantschap tussen de schenker of erflater en de begunstigde.

Zo betaalt een dochter die erft van haar moeder minder belasting dan een nicht die van haar tante hetzelfde bedrag erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van een ‘vreemde’, dat wil zeggen van een niet-bloedverwant of echtgenoot(e).

Over hypotheken

Revisietekening

Een revisietekening is een tekening waarop exact de afmetingen en het verloop van zaken zoals leidingen achteraf worden aangegeven.