Hypotheekbegrippen

Leveringen buiten bestek

Leveringen buiten bestek zijn zaken die de aannemer niet levert maar waar hij wel werk voor verricht. Voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen moet hij bijvoorbeeld doorvoerhulzen in de fundering maken en sleuven in de grond graven.

Over hypotheken

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.