Hypotheekbegrippen

Projecthypotheek

Bij nieuwbouw bieden banken soms hypotheken aan tegen gunstigere condities dan normaal door middel van een projecthypotheek. Je krijgt dan bijvoorbeeld rentekortingen voor de eerste rentevastperiode of een lagere afsluitprovisie.

Over hypotheken

Regresrecht

Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand voor een ander betaald heeft, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar.