Hypotheekbegrippen

Registergoed

Een registergoed is een goed waarvan de overdracht of vestiging moet worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Het omvat alle onroerende en bepaalde roerende zaken, alsmede bepaalde rechten op die zaken.

Over hypotheken

Aanmerkelijk belang

Van aanmerkelijk belang is sprake als een persoon ten minste (een recht op) 5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in bezit heeft.