Hypotheekbegrippen

Meldingsplicht bouwwerk

Voor bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als je aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag je bouwen zonder dit bij de gemeente te melden. De meldingsplicht gold tot 1 januari 2003 voor bouwwerken met een beperkte afmeting. Tegenwoordig mogen deze bouwwerken veelal vergunningsvrij worden geplaatst.

Over hypotheken

Salderen van rente

Het salderen van rente is het aftrekken van de betaalde renteĀ van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Indien er sprake is vanĀ een negatief saldo, …