Klik hier om WhatsApp te openen

Hypotheekbegrippen

Erfpacht

Wat is erfpacht? Dit is een zakelijk recht. Het is het recht om de grond die in eigendom van een ander is, te gebruiken. De eigenaar van de woning betaalt jaarlijks een bedrag aan huur, canon genaamd, aan de eigenaar van de grond. De canon is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcanon

De meeste woningen in Nederland staan op eigen grond: de eigenaar van de woning is ook eigenaar van de grond waarop het huis staat. Maar dit is niet altijd het geval. Vooral in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag staan woningen op grond die in eigendom is van de gemeente of een particulier. In dat geval is er sprake van erfpacht en is de grond in bruikleen. Voor het gebruiken van de grond moet canon worden betaald. De hoogte van de erfpachtcanon is meestal voor tientallen jaren vastgelegd. Binnen die periode staat het canon vast, maar zodra de periode is afgelopen wordt de canon herzien. Dat kan als gevolg hebben dat het bedrag – en dus de lasten – fors hoger worden. Huizen waarbij de erfpachtperiode binnenkort verloopt, zijn moeilijker verkoopbaar en financierbaar. Zie hieronder. Er is gemeentelijke erfpacht en particuliere erfpacht. Bij gemeentelijke erfpacht is de grond in handen van de gemeente en bij particulieren in handen van een particulier.

Erfpacht en hypotheek

Een hypotheekverstrekker houdt altijd rekening met het feit of een woning op eigen grond staat of dat erfpacht moet worden betaald. Hypotheekverstrekkers zijn terughoudend als het gaat om particuliere erfpacht, omdat het onzeker is wat de eigenaar met de grond gaat doen. Gemeentelijke erfpacht is wel algemeen geaccepteerd. Sluit iemand een hypotheek af voor 30 jaar en staat het canon voor die periode vast, dan is er geen probleem. Loopt de canonperiode binnen die tijd af, dan is het lastiger. De bank maakt namelijk een berekening wat iemand kan betalen en wat zijn of haar vaste lasten zijn. Als de canon vaststaat, is het voor de bank duidelijk wat de lasten zijn. Loopt de periode af en wordt het canon ineens veel hoger, dan heeft dat invloed op of iemand zijn hypotheeklasten nog kan betalen. Is de erfpacht afgekocht, dan is er geen probleem bij de geldverstrekker. Vraag altijd advies bij een hypotheekadviseur.

Fiscaal aftrekbaar

De betaalde canon is fiscaal aftrekbaar. Het afkopen van erfpacht is dat niet. Worden de kosten voor het afkopen van erfpacht echter gefinancierd, dan is de rente weer wel aftrekbaar.

 

 

Waarmee kunnen we je helpen?