Hypotheekbegrippen

Juridische looptijd

De juridische looptijd is de looptijd waarvoor een overeenkomst, zoals een overeenkomst van geldlening gesloten is. Deze looptijd hoeft niet gelijk te zijn aan de economische looptijd van een hypothecaire financiering.

Over hypotheken

Testament

Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een …