Hypotheekbegrippen

Meerwerk

Meerwerk zijn de kosten waarmee je wordt geconfronteerd als je meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien. Meerwerk kan ervoor zorgen dat je je hypotheekbedrag moet verhogen.

Over hypotheken

Overdraagbare premie

Overdraagbare premie is een subsidie die overgaat van de oude naar de nieuwe eigenaar van een premiewoning.