Hypotheekbegrippen

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.

Over hypotheken

Positieve hypotheekverklaring

De positieve hypotheekverklaring houdt in dat de cliënt zich verbindt op eerste verzoek van de geldgever mee te werken aan de vestiging van een hypotheek ten gunste van de geldgever …