Klik hier om WhatsApp te openen

Hypotheekbegrippen

Beslag

Door middel van een beslag kan een schuldeiser vermogensbestanddelen van een schuldenaar te gelde maken. Men kan beslag leggen op loon, spaargeld, roerende en onroerende zaken. In principe is beslag leggen alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. De hypotheekhouder heeft met de grosse echter een executoriale titel en kan dus rechtstreeks beslag leggen.

Waarmee kunnen we je helpen?