Hypotheekbegrippen

Juridisch eigendom

Juridisch eigendom wordt verkregen door levering. Deze levering geschiedt bij notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers.

Over hypotheken

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.