Hypotheekbegrippen

ABC-akte

De ABC-akte is een akte waarbij een onroerende zaak, een gebouw of woning tweemaal wordt verkocht, eerst door A aan B en dan door B aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, namelijk van A aan C. Het eigendom gaat dan ook rechtstreeks over van A op C. Als een koper binnen 6 maanden het pand doorverkoopt aan een ander, betaalt de opvolgende koper alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand. Dit wordt ook wel een ABC-constructie genoemd. Een situatie waarin dit bijvoorbeeld gebeurt, is als een gemeente grond verkoopt aan een bouwbedrijf en dit bedrijf hiervan een kavel doorverkoopt aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom in dit geval rechtstreeks over een de particuliere koper. Ook wanneer iemand een pand koopt, dit verbouwt en binnen 6 maanden doorverkoopt, gaat het om een ABC-constructie.

Over hypotheken

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding …