Hypotheekbegrippen

ABC-akte

De ABC-akte is een akte waarbij een onroerende zaak, een gebouw of woning tweemaal wordt verkocht, eerst door A aan B en dan door B aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, namelijk van A aan C. Het eigendom gaat dan ook rechtstreeks over van A op C. Als een koper binnen 6 maanden het pand doorverkoopt aan een ander, betaalt de opvolgende koper alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand. Dit wordt ook wel een ABC-constructie genoemd. Een situatie waarin dit bijvoorbeeld gebeurt, is als een gemeente grond verkoopt aan een bouwbedrijf en dit bedrijf hiervan een kavel doorverkoopt aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom in dit geval rechtstreeks over een de particuliere koper. Ook wanneer iemand een pand koopt, dit verbouwt en binnen 6 maanden doorverkoopt, gaat het om een ABC-constructie.

Over hypotheken

Taxatie

Een taxatie is een waardebepaling, die door een taxateur wordt uitgevoerd. In Nederland vereisen geldverstrekkers een taxatierapport, zodat ze de waarde van het huis vast kunnen te stellen. Aan de hand van …