Hypotheekbegrippen

Financieringskosten

Financieringskosten zijn alle kosten die ontstaan in verband met het afsluiten van een hypotheek, zoals taxatiekosten, notariskosten (hypotheekakte), kosten NHG en de (hypotheek)advieskosten.

Over hypotheken

Pro resto hoofdsom

De pro resto hoofdsom is de nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.