Hypotheekbegrippen

Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)

De Landelijke Makelaars Vereniging is een vereniging van makelaars in onroerende zaken. De vereniging werd in 1987 opgericht. Het doel van de LMV is het behartigen van de belangen van de makelaardij in onroerende zaken en van de aangesloten leden. Sinds 2009 is deze vereniging gefuseerd met het Register van Vastgoed Taxateurs onder de naam VastgoedPRO.

Over hypotheken

Aanvaarden

Aanvaarden is dat de rechten en plichten van de erflater¬†overgaan op de erfgenaam indien deze de erfenis aanvaardt. De erfgenaam wordt dan automatisch eigenaar van de bezittingen en ook debiteur …