Hypotheekbegrippen

Over hypotheken

Aanmerkelijk belang

Van aanmerkelijk belangĀ is sprake als een persoon ten minste (een recht op) 5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in bezit heeft.