Hypotheekbegrippen

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. Z

Voorlopige teruggave

U kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als u verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting wordt dan periodiek of ineens aan u overgemaakt. De voorlopige teruggaaf kan betrekking hebben op verschillende negatieve inkomsten uit werk en woning, zoals hypotheekrente en reisaftrek.

Over hypotheken

Afkopen levensverzekering

De vroegtijdige beëindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht.