Klik hier om WhatsApp te openen

Voorlopige teruggave

Je kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als je verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting wordt dan periodiek of ineens aan je overgemaakt. De voorlopige teruggaaf kan betrekking hebben op verschillende negatieve inkomsten uit werk en woning, zoals hypotheekrente en reisaftrek.

Waarmee kunnen we je helpen?