Offerte aanvragen
Gratis telefonisch advies 030 - 237 44 88

Hypotheekbegrippen

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. W
 23. Z

Voorlopige teruggave

U kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als u verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting wordt dan periodiek of ineens aan u overgemaakt. De voorlopige teruggaaf kan betrekking hebben op verschillende negatieve inkomsten uit werk en woning, zoals hypotheekrente en reisaftrek.

Over hypotheken

VECIBIN

VECIBIN staat voor Vereniging van Certificatie-Instellingen in de Bouw in Nederland. Aangesloten organisaties zijn Bureau Dak Advies, BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, KIWA, BMC (Keurings- en Certificeringsin-stituut), IKOB (Stichting Instituut voor Keuring …