Hypotheekbegrippen

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van een organisatie over het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze zaken.

Over hypotheken

Looptijd

De looptijd is de periode waarvoor een financiering wordt afgesloten. Deze periode kan verschillen, maar is in veel gevallen 30 jaar.