Hypotheekbegrippen

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van een organisatie over het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting op deze zaken.

Over hypotheken

Geldnemer

De geldnemer is degene die de verstrekte gelden ontvangt. Deze persoon wordt ook wel de hypotheekgever genoemd.