Klik hier om WhatsApp te openen

Hypotheekbegrippen

Notaris

Wat doet een notaris en hoe kan hij je helpen met de aanvraag van je hypotheek? Een notaris is een openbaar onbezoldigd ambtenaar. Een notaris is bevoegd om authentieke akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uitreksels af te geven.

Notaris & hypotheek

De juridische afhandeling van de koop van een huis is in handen van een notaris. De notaris is de neutrale derde partij, naast de koper en verkoper van een huis. Hij zorgt ervoor dat de eigendomsoverdracht soepel verloopt. De notaris moet altijd de formele overdracht van een huis regelen. Hij doet dat via een akte van levering, de zogenoemde leveringsakte. Als de koper een deel van de woning met een hypotheek wil financieren is er ook een hypotheekakte nodig.

Notaris checkt stukken

Zodra de notaris de hypotheekstukken van de bank heeft ontvangen en verder alle gegevens , zal de afspraak voor de ondertekening door de notaris worden ingepland. Wanneer een bestaande hypotheek en/of lopend krediet moet worden afgelost, zal de notaris bij jouw bank en/of kredietverstrekker opvragen hoeveel er afgelost moet worden en stelt een zogenoemde aflosnota op. Voorafgaand aan de ondertekening van de akte controleert de notaris of één van zijn medewerkers je legitimatiebewijs, verstrekt hij u een korte toelichting en leest de notaris het begin en einde van de akte aan je voor. Dat laatste is wettelijk verplicht.

Afschriften hypotheekakte

De notaris zorgt voor afschriften van de hypotheekakte en verwerking daarvan bij het Kadaster. Na ondertekening krijg je meteen een afschrift van de hypotheekakte mee. De eerste werkdag na de ondertekening van de akte wordt een afschrift naar je bank gezonden en zorgt de notaris ervoor dat de hypotheek wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Uitschrijven oude hypotheek

Indien een hypotheek wordt overgesloten, zal de oude hypotheek moeten worden uitgeschreven bij het Kadaster. Dit uitschrijven gebeurt door middel van een afzonderlijke notariële akte, een zogenoemde royementsakte.

Waarmee kunnen we je helpen?