Klik hier om WhatsApp te openen

Belasting Box 1

In box 1 wordt het belastbare inkomen uit werk en woning belast.

Dit inkomen bestaat uit:
• Belastbare winst uit onderneming
• Belastbaar loon (hier vallen pensioen en sociale verzekeringen ook onder)
• Inkomsten uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelance werk, gastouder, artiest of beroepssporter)
• Belastbare periodieke uitkering en verstrekkingen (bijvoorbeeld lijfrentetermijnen, alimentatie)
• Belastbare inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait, voordelen uit de kapitaalverzekering eigen woning verminderd met aftrekbare kosten)
• Negatieve persoonsgebonden aftrek
• Terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijken
• Fooien en andere inkomsten
• Buitenlandse inkomsten

 

Aftrekposten box 1

In box 1 kun je onder meer de volgende aftrekposten hebben:
• reisaftrek openbaar vervoer
• aftrekbare kosten van de eigen woning, zoals hypotheekrente
• uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
• persoonsgebonden aftrek, zoals:
– alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
– uitgaven voor specifieke zorgkosten
– tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
– studiekosten en andere scholingsuitgaven
– onderhoudskosten rijksmonumentenpand
– kwijtgescholden durfkapitaal
– giften
– restant persoonsgebonden aftrek

Bij de aankoop van een nieuwe woning kun je extra eenmalige aftrekposten opvoeren, zoals afsluitkosten.

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Als het inkomen stijgt, moet je naar verhouding meer belasting betalen. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet je in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen betalen.

 

Waarmee kunnen we je helpen?