Hypotheekbegrippen

Spaarloon

Sinds 1 januari 2006 kun je kiezen om mee te doen met de reeds bestaande spaarloonregeling of met de nieuwe levensloopregeling. Je kunt niet aan beide regelingen tegelijk meedoen. Je werkgever is overigens niet verplicht je een spaarloonregeling aan te bieden, maar is wel verplicht mee te werken aan de levensloopregeling. Bij de spaarloonregeling spaar je maximaal € 613,- van je brutojaarsalaris. Dit wordt gespaard op een speciaal daarvoor bestemde spaarrekening die is geblokkeerd voor de duur van 4 jaar. Voor de duur dat je spaartegoed is geblokkeerd, betaal je geen vermogensrendementsheffing in box 3. Je mag in een aantal gevallen je tegoed eerder opnemen. Dit kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, het starten van een onderneming, maar ook als je het gebruikt voor een lijfrenteverzekering.

 

Over hypotheken

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een mede-eigendomsrecht op het volledige flatgebouw en de daarbij behorende grond. Verder houdt het recht een exclusief gebruiksrecht op een bepaald deel van het gebouw: het appartement. Door …