Hypotheekbegrippen

Economisch eigendom

Bij economisch eigendom heb je dezelfde rechten en plichten als bij een juridisch eigendom en draag je het risico van waardevermindering en tenietgaan van de zaak. Je bent in dit geval echter niet formeel eigenaar, omdat er nog geen akte is opgemaakt en dit ook niet in de registers is ingeschreven.

Over hypotheken

Belastinggrondslag

De belastinggrondslag is de waarde waarover belasting wordt geheven. Een voorbeeld hiervan is de waarde van je woning.