Hypotheekbegrippen

Gebonden eigendom

Gebonden eigendom is een vorm van verkoop door de corporatie (soms met korting), waarbij deze met de koper afspreekt de woning bij (door)verkoop als eerste aan te bieden aan de corporatie. Daarbij wordt de winst of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of de woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende koper of opnieuw wordt verhuurd.

Over hypotheken

Beschermd dorpsgezicht

Het beschermd dorpsgezicht¬†is een samenhangende groep objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt door de Monumentenwet. Vergelijkbaar is een beschermd stadsgezicht.¬†Sinds 2012 worden er door de …