Klik hier om WhatsApp te openen

Ontbindende voorwaarden

In de koopakte worden bepalingen opgenomen in geval waarvan de overeenkomst ontbonden kan worden. Hierdoor worden alle partijen bevrijd van hun verplichtingen en moeten reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt worden. Vaak worden de volgende situaties meegenomen in deze bepalingen: wanprestatie, beschadiging, financiering, huisvestingsvergunning en Nationale Hypotheek Garantie.

Waarmee kunnen we je helpen?