Klik hier om WhatsApp te openen

Beschikking

Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan, dat gericht is op rechtgevolg voor degene(n) aan wie de beschikking is geadresseerd.

Waarmee kunnen we je helpen?