Klik hier om WhatsApp te openen

Successiewet

De successiewet is een wet die de fiscale gevolgen bij vererving of schenking regelt.