Hypotheekbegrippen

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.

Over hypotheken

Koopsom

De koopsom is het bedrag dat je betaalt voor de aankoop van een woning. De koopsom wordt zowel in letters als in cijfers in de koopakte opgenomen.