Hypotheekbegrippen

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.

Over hypotheken

Erfgenaam

Een erfgenaam is een persoon die op grond van een testament of op grond van de wet recht heeft op een erfenis.