Hypotheekbegrippen

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.

Over hypotheken

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering is en verzamelnaam van de NHG voor het treffen van bouwkundige voorzieningen aan een woning.