Hypotheekbegrippen

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel houdt in dat de verzekerde alleen recht heeft op vergoeding van de schade maar niet in een duidelijk betere positie mag komen te verkeren dan voordat de schade ontstond.

Over hypotheken

Passeerdatum

De passeerdatum is de datum waarop de hypotheekakte en eventueel de transportakte bij de notaris passeren.