Hypotheekbegrippen

Privé-bezit

Indien personen niet gehuwd zijn en samenwonen zijn er zaken die gemeenschappelijk bezit zijn en zaken die privé-bezit zijn. Privé-bezit is datgene dat men zelf betaald en gekocht heeft en waarvan helder is dat het niet bestemd was voor gemeenschappelijk gebruik.

Over hypotheken

Testament

Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een …