Hypotheekbegrippen

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente, waarop de waarde van je onroerende zaak wordt aangegeven: de WOZ-waarde. Dit  geldt voor een periode van één jaar en wordt dus ook jaarlijks vastgesteld.

Over hypotheken

Grondrente

De grondrente is een rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht.