Hypotheekbegrippen

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente, waarop de waarde van je onroerende zaak wordt aangegeven: de WOZ-waarde. Dit  geldt voor een periode van één jaar en wordt dus ook jaarlijks vastgesteld.

Over hypotheken

Beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.