Hypotheekbegrippen

Kopersmarkt

Van een kopersmarkt is sprake als er een relatief groot aanbod van koopwoningen is tegen een geringe vraag naar koopwoningen. In deze markt zullen verkopers concessies moeten doen om kopers te interesseren.

Over hypotheken

Overheidsbijdrage

De overheidsbijdrage is een subsidie die de overheid uitkeert bij (sociale) koop- of premiekoopwoningen.