Hypotheekbegrippen

Monument

Als een woning is ingeschreven in het (rijks)monumentenregister wordt het een monument genoemd. Als monument classificeert een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde.

Over hypotheken

Legaat

Een legaat is een testamentaire beschikking waarbij de erflater aan één of meer personen geld of bepaalde goederen nalaat.