Hypotheekbegrippen

Monument

Als een woning is ingeschreven in het (rijks)monumentenregister wordt het een monument genoemd. Als monument classificeert een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde.

Over hypotheken

Economische gebondenheid

Dit is een gebondenheid met een regio of gemeente die je moet hebben om een huisvestingsvergunning te krijgen in het betreffende gebied.