Klik hier om WhatsApp te openen

Arbeidsongeschiktheids-verzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dit is een verzekering die uitkeert als je onverhoopt niet meer in staat bent om te werken. Hiermee bescherm je jezelf tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt dien je er rekening mee te houden dat de lasten van de hypotheek gelijk blijven, terwijl je inkomen flink daalt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt dit risico af en maakt het mogelijk om in de woning te blijven wonen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uitgekeerd worden gedurende een bepaalde periode of tot aan een bepaalde leeftijd.

Arbeidsongeschikt? Wat dan?

Je hebt – afhankelijk van je dienstverband – voor een bepaalde periode recht op een uitkering wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Het eerste jaar daalt je inkomen tot maximaal 70 procent van je laatstverdiende loon. Dit is soms niet genoeg om de vaste lasten te kunnen blijven betalen, zoals de hypotheek. Daarom kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die dit tekort aanvult. Bij veel bedrijven is het ook mogelijk om deel te nemen aan een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Waar op letten bij arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie die je per maand betaalt, hangt af van leeftijd en het verzekerde bedrag. De kwaliteit van de dekking bij arbeidsongeschiktheid verschilt per aanbieder. Let met name op:

– Wat is het minimum arbeidsongeschiktheidspercentage?
– Welke criteria worden gehanteerd bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid?
– Tot welke maximale termijn is de uitkering beperkt?
– Is de uitkering geïndexeerd, zodat mogelijke renteverhogingen deels kunnen worden opgevangen?
– Welke uitsluitingen zijn er in de voorwaarden van de verzekering?

Eigen risico

Verzekeraars hanteren vaak een eigen risicotermijn van minstens een maand. Houd dus altijd een buffer achter de hand mocht je (tijdelijk) niet meer kunnen werken.

Waarmee kunnen we je helpen?