Klik hier om WhatsApp te openen

Huwelijkse voorwaarden

Volgens de wet ontstaat bij het sluiten van een huwelijk een gemeenschap van goederen en behoort 50% van het vermogen aan iedere partner. Als je dit wil voorkomen moeten er huwelijkse voorwaarden opgemaakt worden. Deze voorwaarden kunnen heel divers worden ingevuld, van totaal geen gemeenschappelijk vermogen tot een bepaalde verrekening van vermogen. De voorwaarden moeten tot stand komen via een notariële akte en ingeschreven worden in het openbaar huwelijksregister.

Sinds begin 2018 is de wet aangepast: je trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vermogen of schulden die de beide partners al vóór het huwelijk hadden, niet binnen de gemeenschap (van goederen) vallen, en niet evenredig worden verdeeld als ze zouden scheiden. Wil je nog wel in volledige gemeenschap van goederen trouwen? Dan moet je dit nu juist voorafgaand aan het huwelijk zelf bij de notaris regelen.

Waarmee kunnen we je helpen?