Klik hier om WhatsApp te openen

Nabestaandenlijfrente

Met de nabestaandenlijfrente regel je financiële zekerheid voor de nabestaande(n) na je overlijden. De nabestaandenlijfrente is een lijfrente, die in gaat bij overlijden van de belastingplichtige, zijn partner of gewezen partner. De lijfrente dient toe te komen aan een natuurlijk persoon.

Waarmee kunnen we je helpen?