Klik hier om WhatsApp te openen

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract wordt zo genoemd omdat voor de overgang van eigendom levering nodig is door het opmaken van een transportakte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers. Het koopcontract is echter niet voorlopig, dit contract is bindend voor alle partijen en zonder een afspraak hierover kunnen de partijen niet onder deze verplichting uit.

Waarmee kunnen we je helpen?