Klik hier om WhatsApp te openen

Belastingaangifte

Wat is belastingaangifte? Dit is de verklaring van de belastingplichtige aan de belastingheffende instantie (in veel gevallen de Belastingdienst), waarmee de verschuldigde belasting wordt vastgesteld. Nederland kent een progressief belastingstelsel. In box 1 wordt het belastbare inkomen uit werk en woning belast. In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast en in box 3 het voordeel uit sparen en beleggen.

Belastingaangifte en hypotheekrente

Eigenwoningbezitters mogen de rente aftrekken voor een hypotheek of lening die gebruikt wordt voor: de aankoop van een eigen woning; verbouwing of onderhoud; afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming en de eenmalige financieringskosten. Hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de lening annuïtair wordt afgelost. Dit is het geval bij een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor hypotheken die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten geldt dit niet. Alleen de rente die hoort bij de eigenwoningschuld is aftrekbaar.

Aftrekbare kosten bij belastingaangifte

Wie het afgelopen jaar een eigen huis heeft gekocht, mag ook de eenmalige financieringskosten, zoals de kosten voor NHG aftrekken. Zie: afsluitkosten. Wie zijn of haar woning heeft verkocht moet de eventuele overwaarde gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning. Je mag alleen de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning min de eigenwoningreserve (dat is de overwaarde van de nieuwe woning en eventueel eerder onderstane overwaarde). Dit wordt de bijleenregeling genoemd.

Waarmee kunnen we je helpen?