Klik hier om WhatsApp te openen

Hypotheekbegrippen

Levering

Levering is de handeling die voorafgaat aan eigendomsoverdracht van onroerend goed. Levering vindt plaats doordat er een door beide partijen ondertekende transportakte wordt opgemaakt en ingeschreven door de notaris.

Waarmee kunnen we je helpen?