Hypotheekbegrippen

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.

Over hypotheken

Volmacht

Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarmee je een ander de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten voor je.