Hypotheekbegrippen

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.

Over hypotheken

Belastinggrondslag

De belastinggrondslag is de waarde waarover belasting wordt geheven. Een voorbeeld hiervan is de waarde van je woning.