Hypotheekbegrippen

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.

Over hypotheken

Executoriale titel

Een executoriale titel is het originele stuk waarmee de geldverstrekker tot executie kan overgaan.