Hypotheekbegrippen

Jaarinkomen

Jaarinkomen is het brutobedrag wat je jaarlijks uit arbeid, vermogen, belangen en uitkering ontvangt.

Over hypotheken

Testament

Door het opstellen van een testament kan afgeweken worden van de wettelijke regels voor de verdeling van een nalatenschap. Het testament wordt door de notaris in de vorm van een …