Hypotheekbegrippen

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule voorkomt dat een geschonken of geërfd goed bij een schoonkind terecht komt. De erflater moet dan bepalen dat wat geërfd of gelegateerd wordt, niet zal vallen in de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is gehuwd of zal huwen, noch verrekend zal worden.

 

Over hypotheken

Bloot eigenaar

De bloot eigenaar is de eigenaar van een onroerende zaak, terwijl een ander een verdergaand genotsrecht op die onroerende zaak heeft.